Định nghĩa về sự Thân Mật

Định nghĩa về Sự thân mật

Mọi người đều nghĩ rằng sự thân mật chỉ có trong sex. Nhưng sự thân mật chính là khi bạn đi đến sự thật.

Khi bạn nhận ra rằng bạn có thể nói cho mọi người sự thật về bạn.

Khi bạn có thể phơi bày chính bạn cho mọi người.

Khi bạn đứng trước họ trần trụi và phản ứng của họ rằng ” bạn an toàn với tôi” thì đó chính là sự thân mật.

Khi hai người không có gì để dấu, không cần gây ấn tượng cho nhau, không có gì để mất, không còn “trò chơi” nào để chơi, không còn dính mắc vào kết quả cụ thể nào.

Khi đó sự kết nối thật sự hay sự thân mật xảy đến.