Về mình

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Chào mừng bạn đến với trang của mình. Mình là Nguyễn Dung.

Mình có sự thôi thúc từ bên trong rất mong muốn chia sẻ trải nghiệm hành trình thức tỉnh và những kiến thức mình đã truy cập được khi nâng cao nhận thức về chính mình. Hi vọng rằng những điều mình hiểu sẽ là động lực cho hành trình tìm về chính mình của riêng bạn